I elkrisens spår ”spara på strömmen”

Den bästa påverkan av en minskad elförbrukning utgör plånboken, oavsett förbrukningskälla, menar skribenten.

ANNONS

Replik på: ”Då vågade ingen uttala orden "Spara på strömmen".

Kan vi få ned elförbrukningen gläder det även mig, förutsatt att den statistiskt inte drabbar näringslivet på grund av lågkonjunktur. Den bästa påverkan av en minskad elförbrukning utgör plånboken, oavsett förbrukningskälla: enskild användare, näringsliv eller offentlig sektor. Det är bara att läsa i el-fakturorna.

Prisökningsfacit: Under 2021 uppkom historiskt höga elpriser på elbörsen Nord Pool, som utgör basen i våra elpriser. Genomsnittligt pris per kWh var i vårt område SE3 67,0 öre. År 2020 var motsvarande pris 22,1 öre, alltså mer än 3.5 gånger högre. Ökningen fortsatte under januari-oktober 2022. Genomsnittspris kronor 1:249. En ökning med drygt 86 procent jämfört 2021.

ANNONS

De enorma el-prisökningarna kommer nuvarande regering, som en följd av bland annat tidigare S-regeringars elförsörjningspolitik, administrera ett elförsörjningsstöd på hela 55 miljarder. Det utgörs till stor del av våra skattepengar och kan betraktas som en muta/kompensation för ett politiskt S-misslyckande. I vårt område SE3 rör det sig om en en återbetalning om 50 öre per kWh, som levererats under tiden oktober 2021 - september 2022.

Lennart Svensson

ANNONS