Idag hyllar vi kollektivavtalet - och de som engagerar sig

En av framgångsfaktorerna är att kollektivavtalet ger fackets förtroendevalda möjlighet att påverka, utveckla och förbättra sina arbetsplatser, menar debattörer.