Inför fri hyressättning för nybyggda hyresbostäder

Trots en stark efterfrågan på arbetskraft hos många företag i Uddevalla hänger inte bostadsmarknaden med, menar Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna GFR.