”Att införa en kontroll av enskilda avlopp efter ett antal års drift, likt en ’bilprovning’, borde vara en enkel och möjlig lösning. Provningen skulle kunna utföras till självkostnadspris av leverantörer, privata serviceföretag eller av kommunen själv.”
”Att införa en kontroll av enskilda avlopp efter ett antal års drift, likt en ’bilprovning’, borde vara en enkel och möjlig lösning. Provningen skulle kunna utföras till självkostnadspris av leverantörer, privata serviceföretag eller av kommunen själv.” Bild: Tony Gutierrez

Inför kontroll för eget avlopp – som en bilprovning

Riksdagen uppmanade häromveckan regeringen om att kommuner inte längre ska kunna tvinga människor med eget vatten och avlopp att ansluta sig till kommunens system. Det vore en regeländring med konsekvenser för cirka 800 000 husägare och för 1 200 entreprenörer som omsätter drygt 2 miljarder om året.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Civilutskottet motiverar detta med att det ”ofta leder till konflikter” mellan husägare och kommunens företrädare.

En husägare kan ha investerat över 100 000 kronor i ett enskilt avlopp. När kommunen sedan bygger ut tvingas i dag ägaren att plötsligt betala en anslutningsavgift på 200 000 till 300 000 för kommunalt avlopp. Det kan så klart göra vem som helst ursinnig.

Så det är i grunden bra att inte tvinga människor, enskilda och i samfälligheter, att ansluta sig till kommunalt avlopp.

LÄS MER:När avloppslögnen blir sanning

Friheten att välja ett framtidssäkert avlopp kan nyttjas av allt fler som gör om fritidshus till permanenta boenden. Det sker både i ytterområden till tätorter och på landsbygden. Man ser nu en trend att fler arbetar i sina fritidshus. Studier visar att sju av tio vill fortsätta att jobba hemma efter covid, så det lär sannolikt fortsätta.

ANNONS

En förändring kan leda till lägre boendekostnader och höjd livskvalitet för många. Men det vore också en miljö- och hälsorisk. Dagens enskilda avlopp spänner från traditionella lösningar som filtrerar avloppsvattnet till hela minireningsverk. Det finns också 230 000 fastigheter som faktiskt inte har någon rening alls. Deras bad-, disk- och tvättvatten rinner rakt ut i naturen.

Systemet är skört då regler, kompetens och kapacitet skiljer sig mellan kommunerna, som bär ansvaret för vatten och avlopp. Mindre kommuner vädrar nu morgonluft då fler människor flyttar från storstäderna. Kvalitetssyftande kontroller av eget vatten och avlopp skulle höja attraktionskraften ytterligare och göra det enklare för kommunen att fullgöra sitt ansvar.

Vi menar därför att en regeländring bör medföra krav på kontroll. Ungefär som bilen ska in på bilprovning – för egen och andras säkerhet och miljöskydd.

När fler fritidsboenden rustas för permanentboende ökar utsläpp och risk att dricksvattnet förorenas. Det kan räcka att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk.

LÄS MER:Nära dubbelt så dyr tömningsavgift – ingen liten skitsak

Dåligt fungerande avlopp kan sprida smitta till sjöar och vattendrag i närheten. Utsläpp av smutsigt avloppsvatten kan orsaka syrebrist, övergödning, algblomning och fiskdöd.

Att införa en kontroll av enskilda avlopp efter ett antal års drift, likt en ”bilprovning”, borde vara en enkel och möjlig lösning. Provningen skulle kunna utföras till självkostnadspris av leverantörer, privata serviceföretag eller av kommunen själv.

ANNONS

Ett sådant test av enskilda vatten- och avloppsanläggningar behövs i hela Sverige, runt tätorter såväl som på landsbygden. Det skulle ge stabila och hållbara regler för att kunna välja att bo och arbeta var man vill.

Caroline Harrå

VA-Fakta, VVS Fabrikanternas Råd

Joacim Nordh

huvudman VA-Fakta, VD Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Hampe Mobärg

huvudman VA-Fakta, Rådgivare Maskinentreprenörerna

LÄS MER:Stora kostnader riskerar att hamna på bönderna

ANNONS