Inga militärbaser i fredstid – när är det då fred?

Att avtalet är till nytta för USA är helt klart men fördelarna för Sverige är svåra att se, menar skribenter.