Inga tomma ord om klimatet i Feministiskt Initiativs program

Om vi inte klarar den så kan vi inte klara de andra målen för ett gott liv

ANNONS

I vår insändare som publicerades på julafton hade vi formulerat oss lite otydligt. För att undvika missförstånd vill vi påpeka att förslaget inte betyder att göra om Feministiskt Initiativ till ett helt nytt parti, utan att ändra partibeteckningen på valsedlarna till Klimatinitiativet, så att det tydligt framgår att klimatet kommer att vara den prioriterade frågan. Fi anser att klimatfrågan är så viktig att om vi inte klarar den så kan vi inte klara de andra målen för ett gott liv på jorden för alla människor.

LÄS MER:Så kan Feministiskt initiativ bli en del i vår räddning

I praktiken innebär förslaget ingen förändring av partiets målsättning. Bara ett förtydligande att det som står i partiprogrammet är allvar, inte tomma ord.

ANNONS

I partiprogrammet står:

"Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier fokuserar främst på finansiell tillväxt med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet. En feministisk politik grundas på respekt för de miljömässiga och mänskliga resurserna – och hushållar med dem – med sikte på att skapa en hållbar utveckling. Ett gott liv på jorden kräver att vi människor samverkar med miljön, naturen och jordens naturtillgångar på ett balanserat och uthålligt sätt."

Lena Jarlöv

Elsa Agélii