Ingen Natoexpansion mot öster utlovades

Fler löften gavs i mars och i juli 1991 då Manfred Wörner som Nato-chef försäkrade att Nato är motståndare till expansion, menar skribenter.