Ulrika Frick, Janine Alm Ericson och Åsa Lindhagen från MP skriver om att det måste till krafttag för att bekämpa sexhandeln.
Ulrika Frick, Janine Alm Ericson och Åsa Lindhagen från MP skriver om att det måste till krafttag för att bekämpa sexhandeln.

Ingen ska kunna köpa en annan människa

Ingen ska kunna köpa en annan människa eller betala för övergrepp och våldtäkt. Ändå har var tionde man i Sverige någon gång köpt sex. Dygnet runt sker ett hänsynslöst utnyttjande av flickor och kvinnor i prostitution och människohandel. Även hbtq-personer och ensamkommande ungdomar kan vara oerhört utsatta.

ANNONS

De som utnyttjas har ofta en historia av stor utsatthet och få eller inga valmöjligheter.

Sverige har tagit flera viktiga steg för att bekämpa sexhandeln. 1999 införde Sverige, som första land i världen, en lagstiftning som kriminaliserade köp av sexuella tjänster. Och för knappt två år sedan trädde den så kallade samtyckeslagen i kraft, som innebär att sex som inte är frivilligt är olagligt. Det var en lagskärpning som vi i Miljöpartiet kämpat för i flera år och som också innebär att den som köper sex av någon som är utsatt för människohandel ska kunna dömas för våldtäkt.

LÄS MER:Hur får vi män att sluta köpa sex?

Men det räcker inte. Regeringen tar nu flera viktiga steg för att bekämpa sexhandeln och skydda kvinnor och barn från systematiskt sexuellt utnyttjande:

ANNONS

1. Skärpt sexköpslag. Regeringen kommer låta sexualbrottsutredningen utreda att ta bort böter ur straffskalan och se över möjligheten att skärpa straffen.

2. Förbättrat stöd till utsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och sprida goda exempel på hur vi kan motverka att barn, unga och vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel.

3. Stärkt arbete mot sexköp. Polisens arbete mot prostitution och människohandel ska fortsatt intensifieras och kan ges större tyngd i och med att polisens utredningsresurser utökas.

Därtill kommer regeringen att fortsätta driva på internationellt för att stoppa sexhandeln och arbeta för att svenska män som köper sex utomlands ska kunna ställas till svars. För oss miljöpartister är det självklart – ingen ska kunna köpa en annan människa och vi måste sätta stopp för det hänsynslösa utnyttjandet av flickor och kvinnor.

Åsa Lindhagen (MP)

jämställdhetsminister

Janine Alm Ericson (MP)

riksdagsledamot från Alingsås

Ulrika Frick (MP)

regionråd Västra Götaland