Lägenhetshus.
”Menar Liza och Carina att Munkbo ska drivas med för lågt satta hyror, ett ineffektivt underhåll och lösa det genom nybyggnation även i framtiden?” skriver Lars Östman (M) och Terje Skaarnes (SD). Bild: Henrik Lundbjörk

Inget egenvärde i att Munkbo bygger nya bostäder

Replik till Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) 30 maj

ANNONS

LÄS MER:Munkbos ordförande verkar ha missförstått sin roll

Liza Kettil och Carina Thorstensson läste nog vår debattartikel för snabbt. Vi beskriver hur Munkbo historiskt har skötts. I grund och botten med den historiska styrning som skett från tidigare politiker. Vi beskriver också vad som behöver vara Munkbos fokus för en bra tid framöver.

Det är förvånande att S och C anser att dra på sig en större kostym är lösningen för att finansiera ett eftersatt underhåll. Eller så är det kanske inte det. Däremot är det anmärkningsvärt att S och C med flera, trots styrelsebeslut i Munkbo om att inte bygga på Vadholmen, i fullmäktige vill tvinga igenom en byggnation. Detta utan att det skett någon ekonomisk kalkyl eller ens en marknadsundersökning av behovet av hyreslägenheter i Munkbos regi. Det är också viktigt att ha med sig att en investering i en byggnation på Vadholmen kommer innebära ytterligare kommunal borgen och därmed självklart en risk för skattebetalarna i Munkedal om det skulle påverka Munkbos ekonomi negativt.

ANNONS

Vi vill se att Munkbo blir livskraftigt över tid. Liza och Carinas filosofi om att det inte går att renovera sig till en bättre ekonomi får stå för dem men med en bra planering och smarta lösningar ska och måste befintliga fastigheters underhåll bäras av de hyresintäkter som kommer från de aktuella fastigheterna. Eller menar Liza och Carina att Munkbo ska drivas med för lågt satta hyror, ett ineffektivt underhåll och lösa det genom nybyggnation även i framtiden?

LÄS MER:Att bygga på spekulation är inget vi kan stå bakom

Det finns självklart ett ägardirektiv och som framgår där har styrelsen som krav på sig att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer vilket innebär att först och främst säkerställa de värden och de behov som finns innan man eventuellt bygger nytt precis som vi beskrev i debattartikeln. Det finns inget egenvärde i att Munkbo bygger nya bostäder eller lokaler.

Det är synd att Liza och Carina inte kan utläsa att vår kritik riktas just mot bland annat dem, inte den nuvarande förvaltningen. Vi är övertygade om att Munkbo kommer kunna bli en ännu bättre hyresvärd genom att låta bolaget få lugn och ro att genomföra de omfattande arbeten som det har framför sig.

Lars Östman (M)

ordförande Munkbo

Terje Skaarnes (SD)

ANNONS

ledamot Munkbo