Innehållet är viktigare än form och yta

Inget av innehållet i planen har gått förlorat, tvärtom har vi fått större fokus och bättre möjligheter att få genomslag, menar David Sahlsten, KD.

Redan kund? Logga in här