Språkcafé
Språkcafé

Integrera mera!

Du kan prata med ”främlingar” på fiket, i affären, eller varför inte på ett språk-café?

ANNONS

Debatten om invandringen får känslorna att svalla. Den förs förenklad och ensidig. Migration klumpas ihop med integration. De är faktiskt två helt olika ting – men som ändå hänger samman. Om man jämför med en tratt är migrationen det som kommer in i tratten och integration det som kommer ut ur tratten. För att inte spilla över kan man minska det som kommer in i tratten eller öka (!) det som kommer ut ur tratten, eller båda.

Oavsett skälen till varför vi har hamnat där vi är idag, vad kan vi göra för att det skall bli bättre? Debatten fokuserar på migrationen men är tyst om integrationen. Ökad integration minskar många problem både för samhället och för den enskilde, som då inte minst kan få jobb, betala skatt och känna ökad självkänsla.

ANNONS

Vad kan du och jag göra? Många som kommer ”utifrån” saknar en ”svensk” att kunna prata med. Dels för att träna språket. Dels för att lära mera om hur vi tänker och lever. Det är inte lätt med ett nytt land, ett nytt språk och alla oskrivna regler. Och språket är i många fall en nyckel för att kunna bli etablerad och bli en del av ”oss”.

Du kan hjälpa till på många sätt. Du kan träffa ”främlingar” i föreningar som sysslar med allt från frimärken till idrott och musik. Du kan prata med ”främlingar” på fiket, i affären, eller varför inte på ett språk-café? Sådana finns på flera ställen. I Uddevalla finns till exempel Svenska kyrkan Bäve, Dalaberg, Södertullskyrkan, Thehus Fyrbodal, studieförbunden och Rotary. Känn dig välkommen!

Leif Elsby