HSSL Fyrbodal uppmanar Postnord att pausa varanndandagsutdelningen till dess att landsbygden har fått rätt förutsättningar.
HSSL Fyrbodal uppmanar Postnord att pausa varanndandagsutdelningen till dess att landsbygden har fått rätt förutsättningar. Bild: Martina Holmberg / TT

Invånarna är inte redo för varannandagsutdelning

Efter att under hösten 2020 ha testat varannandagsutdelning i ett pilotprojekt i Kävlinge och delar runt Lund är Postnord nu på gång att införa varannandagsutdelning i hela landet.

ANNONS

Man har redan börjat med detta för dem som har postnummer som börjar med siffrorna 20–29. Från och med 1 maj kommer de att införa varannandagsutdelning i de områden som har postnummer som börjar med siffrorna 40–51. Införandet kommer att ske successivt och ska vara helt genomfört och klart 2022.

Varannandagsutdelning innebär att alla som bor i dessa områden får sina paket varje vardag medan brev, tidningar och reklam kommer varannan dag.

När Postnord började med sitt test såg Sverige inte ut som det gör i dag efter det att covid-19 kommit. Allt fler arbetar hemma, många vill flytta ut på landsbygden men servicen där håller på att försvinna. Många får åka upp till 3–4 mil för att hämta ut små paket, i stället för att brevbäraren har dem med sig.

ANNONS

LÄS MER:Ge Postnord stöd för att klara sitt samhällsuppdrag

Den 1 januari 1993 avreglerades posthanteringen i Sverige och Postverket tappade monopolet på posthanteringen. Postmarknaden är nu konkurrensutsatt. Postlagen föreskriver lika villkor för postoperatörerna med ett viktigt undantag: Posten måste som enda operatör erbjuda rikstäckande service med befordran av A-post dagen efter den postats. Trots detta var Postens andel av brevmarknaden över 90 procent år 2003.

Länsavdelningarna i Hela Sverige skaleva ställer inte upp på denna förändring utan anser att post och tidningar ska levereras dagligen i hela landet. Småpaket ska kunna levereras av lantbrevbärarna främst som en miljöbesparande åtgärd men det är också en service. Både på landsbygden och i städerna.

Vi i länsavdelningen HSSL Fyrbodal vill också:

• Att regeringen pausar Postnords införande av varannandagsutdelning till dess att den utredning som ska ledas av Britt Bohlin har lämnat sitt förslag, det vill säga 31 januari 2023.

• Att regeringen och PTS pausar införandet av varannandagsutdelning tills de nationella målen för digitalisering på landsbygden har uppfyllts.

• Att svenska staten och svenska skattebetalare inte ska behöva vara med och finansiera de underskott som den danska verksamheten har gått med, underskott på närmare 2,99 miljarder enligt en intern utredning som tagits fram inom Postnord.

LÄS MER:Hedekasbor upprörda över förändrad postutdelning

• Att regeringen inte låter demokratin urholkas på så sätt att äldre och andra boende på landsbygden med dålig mobiltäckning och dåliga eller helt i avsaknad av tillgång av bredband utesluts från möjligheten till att delta i debatter och nyhetsflöde. Vi riskerar också att de lokala nyhetstidningarna läggs ned.

ANNONS

• Att Postnord ska informera berörda hushåll på landsbygden om och när varannandagsutdelning kommer att införas. Ingen sådan information har lämnats till berörda hushåll förutom uppgifter på Postnords hemsida och den debatt som förs i dagspressen.

• Att Postnord ska använda korrekta termer när man beskriver i vilka områden som varannandagsutdelning ska införas. Att Postnord i sin interna organisation använder begrepp som ”Göteborgsregionen” är acceptabelt men inte när man kommunicerar ut mot allmänheten. När man skriver Göteborgsregionen ger detta läsaren uppfattningen att varannandagsutdelning endast ska införas i Göteborg och dess närområden. Dalsland och större delen av Bohuslän ingår inte i begreppet Göteborgsregionen utan där brukar man tala om Fyrbodal.

Christer Johansson

Vice ordförande, styrelsen för HSSL Fyrbodal

LÄS MER:Posten ska delas ut varannan dag