Islamiska centret har fått bidrag från kommunen

Martin Pettersson (SD): Wallin undviker att berätta om anledningen till moskémotionen.

ANNONS

Replik mot Ulf Wallin:

Socialdemokraternas Ulf Wallin upptar spaltmeter i lokaltidningen men undviker helt att utveckla anledningen till varför Socialdemokraterna valt att författa en motion om att bygga en moské i Uddevalla.

Ulf skriver att Svenska kyrkan, Pingstväckelsen och andra trossamfund själva finansierar sina samfundslokaler och försöker med att i allmänt hållna ordalag ge sken av att det genomgående förhåller sig på samma sätt, vilket inte är med sanningen överensstämmande.

Islamiska centret erhöll skattemedel för såväl aktiviteter som för samfundslokal fram tills att det uppmärksammades att föreningen stadgar stod i konflikt med samhällets demokratiska värderingar.

”Det är bra att kultur- och fritidsförvaltningen ser över att föreningarna verkar i en demokratisk anda” sade Vänsterpartiets Ewy Gahnström vid detta tillfälle i en intervju med tidningen Bohusläningen.

ANNONS

Idag har stadgarna reviderats så att man fortsatt kommer att få ta del av våra skattemedel. Men den stilla undran som väcks är huruvida också den ideologiska åskådningen förändrats i grunden?

Martin Pettersson

Ordförande Sverigedemokraterna Uddevalla