Jag är gärna en idiot för att stoppa Preemraff

Om jag är en idiot för att jag står upp emot fossila investeringar så är jag gärna en idiot. Vi är många och vi kommer aldrig låta vare sig oljebolag, moderater eller socialdemokrater förstöra vår framtid, skriver David Ling, Grön Ungdom.

ANNONS

Socialdemokraterna på Stångenäset springer oljelobbyns ärenden - precis som Moderata ungdomsförbundet gjorde i Bohusläningen i förra veckan. Ändå är det oss som kämpar emot ökade utsläpp från oljebolagen som socialdemokraterna vill utmåla som nyttiga idioter.

Socialdemokraterna på Stångenäset skriver att de vill “vara den kraft som steg för steg kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige och Lysekil står inför”. Just hur en mångmiljardinvestering i fossil energi, med utsläppsökningar i klassen miljontals ton, ska vara ett steg på vägen att lösa de framtidsutmaningarna är minst sagt oklart.

Socialdemokraterna på Stångenäset lyfter, precis som Muf, Preems egen propaganda om expansionsplanerna. Så till socialdemokraterna får jag säga samma sak som jag sa till Muf: det saknas helt garantier för att Preem skulle minska sina utsläpp, både på kort och lång sikt. Den riktiga anledningen till att Preem vill bygga ut är att de ska få större vinst på den tjockolja de inte längre får sälja som fartygsbränsle. Preem kommer kort sagt göra mer bensin och diesel av den olja de köper in.

ANNONS

Hur en mångmiljardsinvestering i att producera mer fossila bränslen är ett steg för att lösa de stora framtidsutmaningar Sverige och Lysekil står inför är för mig mycket oklart. Men så är jag ju bara en nyttig idiot.

Socialdemokraterna har i alla fall rätt i en sak: den svenska konsumtionen av fossila bränslen påverkas inte av vare sig ett ja eller ett nej till Preems fossila investering. Det påverkas av helt andra politiska åtgärder. Som till exempel investeringar i produktion av förnybara bränslen, stöd för bilkonvertering, så vanligt folk kan börja tanka sina gamla bensin- och dieselbilar med förnybart, och kraftigt minskad storstadsbilism.

Det beräknade värdet av de fossila tillgångar - främst olja och kol - som måste stanna i marken är 900 triljoner dollar. Det är ofattbart mycket pengar, och det kommer krävas många idioter att stå upp emot en alltmer aggressiv fossil industri som vill tjäna sina pengar.

Jag hoppas att vi blir många idioter som sluter upp i Lysekil på tisdag. Även socialdemokrater är välkomna.

David Ling

språkrör Grön Ungdom