Elev bläddrar i lärobok i skolmiljö.

Jag tolkar ditt svar som att du kommer rösta ja

Tack för ditt svar på insändaren angående skolorna i Munkedal!

ANNONS

Svar till Karin Blomstrand (L) 21 april

LÄS MER:Nybygge eller renovering av skolor – det måste utredas

Du skriver ”Liberalerna i Munkedal har ett mål, att barn och personal ska få så bra förutsättningar som möjligt, samtidigt som vi respekterar att vi ska använda skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.”

Jag tolkar detta som att du vid barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde kommer att rösta ja till en utredning som ger oss svaren på vad som blir bäst för barn och personal i skolan samt kommunens ekonomi för att på så sätt ”kunna fylla byggnaderna med bra innehåll”.

Bristfälliga underlag vid så stora investeringar hade kunnat vara förödande.

Olle Olsson (KD)

ANNONS

2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, Munkedal