Halvera och beskatta utrikesflygandet och avveckla inrikesflyget i stort, föreslår Sture Boström.

ANNONS