Alla måste ges samma chans att ta klivet ut i vuxenlivet, skriver Tina Ehn och Ulrika Frick, Miljöpartiet.
Alla måste ges samma chans att ta klivet ut i vuxenlivet, skriver Tina Ehn och Ulrika Frick, Miljöpartiet. Bild: Berit

Jämlikt och rättvist genom fullföljda studier

Tänk om vi bygger ett rättvist Sverige. Tänk om vi bygger ett jämlikt Sverige. Samtidigt som de flesta i vårt land har fått det bättre ekonomiskt sedan millennieskiftet så har det blivit en tydligare klyfta mellan de som inte etablerar sig på arbetsmarknaden och de som gör det. Den förstnämnda gruppen har fått det betydligt tuffare.

ANNONS

En elev som inte går ut skolan med godkända betyg får väldigt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och löper större risk för både psykisk och fysisk ohälsa. För att kunna uppnå en god och jämlik hälsa i befolkningen är fullföljda studier en avgörande grund att stå på. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att alla måste ges samma chans att ta klivet ut i vuxenlivet.

Under förra mandatperioden satsade Västra Götalandsregionens dåvarande folkhälsokommitté, med miljöpartistisk ordförande, på en kraftsamling för fullföljda studier. Målsättningen var lika enkel som tuff: Alla elever ska gå ut grundskola och gymnasium med godkända betyg. Politiken ställde sig enhälligt bakom kraftsamlingen. Regionen krokade arm med kommunerna och andra aktörer för att tillsammans verka för att detta skulle bli verklighet. Det här är inte enbart en skolfråga, därför samarbetar vi mellan kommun och region, näringsliv och civilsamhälle.

ANNONS

Flickor klarar skolan bättre än pojkar, barn till välutbildade klarar skolan bättre och barn till föräldrar med svensk bakgrund klarar skolan bättre. Detta leder till att klasskillnader riskerar cementeras ytterligare. Redan syns resultat av kraftsamlingen. I flera år fanns det en nedåtgående trend på hur många som gick ut nian och hade behörighet till gymnasiet. Den trenden har nu brutits, men mycket återstår.

Tillsammans kan vi se till så att en persons bakgrund inte ska avgöra vilken chans den får, tillsammans bygger vi ett rättvist och jämlikt Sverige.

Ulrika Frick

Regionråd Miljöpartiet

Tina Ehn

MP-regionfullmäktigeledamot Bohuslän