Bygge av Lysekilsbanan vid Buahöjd.
Bygge av Lysekilsbanan vid Buahöjd.

Järnväg till Lysekil? Detta är en fråga som hastar!

Nu är det dags att fler stöttar i kampen att få tillbaka Lysekils järnväg i bruk för frakt och persontrafik!

ANNONS

Först en stor eloge till alla som engagerar sig i denna viktiga fråga! Ett stort tack till Mats Fägerquist som engagerar sig och i olika insändare har lagt fram fakta om rådande situation.

Nu måste man gå till handling och arbeta i alla led för att uppmärksamma att nu är "Den behagliga tiden" – citat från Bibeln! Politiker, samhällsdebattörer, ja alla som har "mål i mun" måste uttala en vilja att återtaga järnvägen för frakt såväl som persontrafik!

Vi hör reklamslingorna från TV om hur smart det är för miljö att färdas per tåg in i framtiden, detta gäller i synnerhet oss, som håller på att missa chansen om vi inte visar vår vilja starkt nog !

ANNONS

De fakta som Mats Fägerquist lagt fram i sina artiklar förklarar tydligt situationen. Skrämmande är att få personer tar till sig dessa fakta och verkar obekymrade över vad som skulle kunna hända! För mig räcker det att läsa vad banan värderas till och lyssna till miljödebatter och ta del av vad andra kommuner i liknande situationer arbetar för.

Nu är det dags att fler stöttar i kampen att få tillbaka Lysekils järnväg i bruk för frakt och persontrafik!

Ann-Charlotte Strömwall (L)

Ledamot i kommunfullmäktige i Lysekil