Järnvägen behövs. En gammal järnvägsskylt från Lysekil.
Järnvägen behövs. En gammal järnvägsskylt från Lysekil.

Järnvägen behövs för Lysekils framtid

Järnvägen kommer att behövas – återtagas för framtida transporter.

ANNONS

Ett EU-projekt pågår i Lysekil, det handlar om att göra Lysekilsborna mer köptrogna sin hemkommun. Handla i Lysekil!

Innan vi fick en leksaksaffär tillbaka i Lysekil, berättade barnen i skolan för mig att då de inte kunde köpa stora "putte-kulor" i Lysekil, åkte hela familjen till Torp och handlade på lördagar, köpte puttekulor, kläder, allt som behövdes för övrigt och oftast avslutades det hela med "Happy meal"!

Med glädje visade barnen upp vad de varit med om på helgen på måndagar, som var "visningsdagen", för att få var och en att framträda framför klassen. När leksaksaffären började sälja "puttekulor" kunde man handla hemma och resandet avtog. Jag frågade om alla som behövde mat jämt åker iväg och ingen köper i stadens affärer och till slut är inga affärer kvar, tittade de undrande på mig och förstod.

ANNONS

Det har med utbud, möjligheter att göra.

Järnvägen kommer att behövas – återtagas för framtida transporter. Att Stora Enso lade ner frakt från Lysekils hamn berodde på höjden i tunnlarna vid Uddevalla! Tur att hamnen i Lysekil haft så kloka och framåtseende hamnkaptener och en mycket lojal och tjänstvillig personal, det har hjälpt Lysekil otroligt i strävan att ha kvar hamnverksamheten länge.

När man hör dagens satsningar om eldrivna fordon, laddningsstationer och framtida förbud mot miljöfarliga drivmedel, kan man inte tänka andra tankar om transporter än att ha järnvägen kvar. Det är inte nostalgi, det är att tänka på miljön och dess påverkan. För en tid sedan kungjorde (S) och (MP) en 50 miljarders satsning på järnväg i Sverige.

I takt med stora enorma satsningar på järnväg på andra ställen i vårt land förväntas det att vi skall lägga ned i samma takt?

Att uttala sig i framtida behov är att kunna tro sig se i en kristallkula. En bro skulle betyda enormt mycket för pendlare och besöksnäring, det är sant, men att all tung trafik på småvägar som Lysekil omges av är inget framtidstänk! Utsläpp, trafikfarligt och vägslitage för stora pengar talar mot att ha järnvägen kvar.

Detta kommer att bli en valfråga i september. Vem vet vad "storebror" kommer att säga i en i en inte alltför snar framtid?

ANNONS

Vi ser nu hur det vänder inom sjukvården i Sverige och vår region. Först monteras den finaste sjukvården ner vid vårt sjukhus. Kirurgi och medicinavdelningarna togs bort. Nu skall det satsas otroliga summor för att återta närmare vård, vilket är helt fantastiskt ! Pendeln slår fram och tillbaka över tid, det är fantastiskt att få vara med och se detta i alla dess skeenden!

Ann-Charlotte Strömwall (L)

Lysekil