Jäv är en omständighet som kan rubba förtroendet

Lagen säger att en förtroendevald är jävig om saken angår hen själv eller någon närstående, menar Håkan Kragnert.