"När traktorn kultiverar jorden släpps kol som varit avskuret ifrån atmosfären i årmiljoner ut. Då har man i stället ökat andelen fritt kol."

ANNONS