Med ersättningar för extrakostnader och extrajobb kring god djurvälfärd och hållbar matproduktion kan vi klara konkurrensen från bondekollegor i andra länder som inte har lika höga krav på sin produktion som svenska politiker och konsumenter ställer på vår.

ANNONS