Det är magstarkt av det moderatledda styret att ställa människor mot varandra och hävda att andra blir lidande om människor i Dalsland får behålla sin nattjour, skriver företrädare för Socialdemokraterna.
Det är magstarkt av det moderatledda styret att ställa människor mot varandra och hävda att andra blir lidande om människor i Dalsland får behålla sin nattjour, skriver företrädare för Socialdemokraterna. Bild: Mattias Modéen

Jouren är en fråga om god vård på lika villkor

Sjukvården ska vara jämlik. Det ska inte spela någon roll var du bor eller vem du är – Västra Götalandsregionen ska tillhandahålla en god och kvalitativ vård för alla.

ANNONS

Nattjouren i Bäckefors har varit föremål för diskussion tidigare. Nu som då anser vi socialdemokrater att det är lika viktigt att invånarna i Bäckefors och dess närliggande kommuner har närhet till en god och trygg vård, också utanför kontorstid, som andra invånare i regionen. Jourmottagningen i Bäckefors är just denna trygghet för människor i området.

Västra Götalandsregionen styrs sedan 2014 av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Under så gott som samtliga dessa år har nattjouren i Bäckefors varit något av en vagel i ögat för denna styrande kvintett. Förslag från det moderatledda styret har varit att lägga ner jouren utan att ha någon annan lösning för invånarna i området. Det har vi bestämt sagt nej till hela tiden, och vi fortsätter att göra det. Vi lyssnar gärna på Närhälsan och andra aktörer för att kunna säkerställa jouren i Bäckefors. Det är viktigt att invånarna i hela Fyrbodal känner trygghet med att det finns vård nära dem ifall de skulle behöva det.

ANNONS

LÄS MER:Nu ger vi på nattjouren upp – förhoppningsvis får ni vård ändå

Huvudskälet för det moderatledda styret att stänga jouren stavas pengar. Men faktum är att det i grunden inte saknas pengar – särskilt inte nu när den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat historiskt stora pengapåsar för att säkra en god och jämlik vård. Problemet är att det moderatledda styret behåller pengarna centralt och skickar underfinansierade budgetar ut till sjukvården. Det är därför synnerligen magstarkt av representanterna för det moderatledda styret i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att ställa människor mot varandra och hävda att andra blir lidande om människor i Dalsland får behålla sin nattjour. Det är på grund av moderatledda styrets budget som det saknas pengar. Ordförande Linda Jansson (M), vice ordförande Margareta Fredriksson (L) och de övriga styrande i nämnden borde i stället fråga sina partikamrater varför de underfinansierar vården i Fyrbodal. Det produceras faktiskt ingen sjukvård i korridorerna i residenset i Vänersborg!

LÄS MER:Vi har lyssnat på personalen – Närhälsan ska få vara med på samma villkor

Vi socialdemokrater säger inte nej till att genomföra nödvändiga strukturförändringar i vården, men vi säger absolut nej till att äventyra en kvalitativ och jämlik vård i hela regionen.

Ett tips till M-styrets företrädare i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden: Om ni vill ha mer pengar till hälso- och sjukvården i Fyrbodal, rösta då på Socialdemokraternas budget vid regionfullmäktige i december. Vi lägger 200 miljoner mer till nämnden nästa år, jämfört med den underfinansierade budget era ledande företrädare vill se.

ANNONS

Annica Erlandsson (S)

Joakim Sjöling (S)

Ewa Arvidsson (S)

Soraya Zarza Lundberg (S)

Ulla Börjesson (S)

Ida Jakobsson (S)

Kalle Blomgren (S)

Glenn Patriksson (S)

Leif Andersson (S)

Socialdemokratiska gruppen i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden