"Vi tvingades efter fyra års bosättning i Tranemo, där vi har vänner och nätverk, att lämna vår lägenhet och flytta till Migrationsverkets största kollektivboende, Restad Gård.”

ANNONS