Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa just nu, menar skribenten.
Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa just nu, menar skribenten. Bild: Frank Augstein

Just nu måste du ha extra uppsikt över din hund

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.

ANNONS

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

ANNONS

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

• Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Full kontroll även annan tid

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom.

Ofta kopplingstvång i naturreservat

I naturreservat med känsligt djurliv, med betande boskap eller många besökare kan det vara så att din hund måste vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Läs informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun för att ta reda på vad som gäller just där.

Respektera skrivelsen och efterfölj de regler/lagar som gäller så är alla välkomna med eller utan hund i vår härliga och fria natur som vi har tillgång till genom allemansrätten.

ANNONS

Hundägare med hund i koppel