Christer Ahlman
Christer Ahlman Bild: Mathias Pernheim

Kan politiker få bukt med den gängkriminalitet de själva skapar?

Vilka produktionsförhållanden skall egentligen till för att få igång en effektiv tillverkning av gängkriminella? Och vilka begränsningar av produktionen skall till när marknaden håller på att mättas av våldsdåd?

ANNONS

Ju mer fläsk man tillför en köttkvarn dess mer färs produceras. Ju mer människor man tillför en kriminell fabrik dess större antal brottslingar levereras. Ju fler kriminella fabriker man tillför ett land dess större blir produktionskapaciteten. Så är det nu och så har det alltid varit. Oavsett vi kallar fabrikerna slum, kåkstäder, favelor, getton eller miljonprogram. Tidigare har frågan om hur många svarta skägg som krävs vid den politiska fronten för att dra till sig de nya svenskarnas röster dominerat. Numera lyder frågan: Hur många och långa fängelsestraff skall till för att sitta kvar när den massiva och ogenomtänkta invandringen visar sin baksida?

ANNONS
STOCKHOLM 20210810
Avspärrning vid en brottslats i Tensta på tisdagskvällen. Polisen har samlat stora resurser i Tensta i nordvästra Stockholm efter att ha fått in samtal från personer som sett en skottlossning. Ingen skadad person har hittats.
Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610
Vardag i miljonprogramsområdena. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Som lösning på den tilltagande kriminaliteten föreslår flertalet politiker numera öka lagerhållning. Fängelser och ungdomsanstalter formligen dignar. Redan trångbodda ungdomar från landets utanförskapsområden skall inkapaciteras med sardinmetoden. Samtidigt rapporteras om dåliga förhållanden kriminalvårdens personal emellan. Därtill också om dåliga, ja rentav skadliga kontakter mellan anställda och intagna på de slutna ungdomshemmen.

Att försöka oskadliggöra gravt kriminella personer genom långvarig inlåsning är naturligtvis verkningsfullt, speciellt om vi tillämpar livstid. Men även de som dragit på sig en sådan påföljd kan efter ett antal år få straffet tidsbestämt. För långvarigt inlåsta ungdomar bör istället frågan om förändring dominera tänkandet. Unga formbara män måste komma ut i betydligt bättre skick än då de låstes in. Är detta möjligt? Svar ja! Detta har både min forskning och min uppväxt visat. Trots att det aldrig var fängelset i sig som varit orsaken till de drastiska livsstilsförändringar jag påvisat.

Även i gangsterkretsar kostar det fläsk att ligga på topp. Detta innebär att de unga ledarnaturer vi helst vill se hårt och långvarigt bestraffade också är de mest begåvade. Om vi efter deras liv i sus och dus och ett antal år på kåken släpper ut dem igen till ett städjobb med rutavdrag lär återfallsprocenten bli mycket hög. Återstår att använda de långa fängelsestraffen till en verkningsfull social upprustning. Fokus måste bli kvalificerad utbildning och genomgripande mental förändring. Ett negativt föredöme kan på så vis förvandlas till ett positivt dito för påföljande generationer gettopojkar. Ett sådant tänkande kan vara svårt att svälja för gemene man. Måste man börja skjuta nu för att få en högre utbildning? Politiker som vill bita sig fast kommer hellre att förespråka vedergällning.

ANNONS

Nåväl jag kommer troligen att ligga några alnar under jorden när de allra farligaste nya svenskarna kommer ut igen. Så räcker det inte med miljön? Det blir mina barnbarn som kommer att få ta hand om resultatet av den urgamla, urusla men i politiska läger numera allmänt gångbara metoden öga för öga, tand för tand.

Christer Ahlman

Fil.dr. i socialt arbete

ANNONS