Kanske dags att flytta boende och företag från Uddevalla

Vi har i flertalet insändare kunnat läsa om hur personer ser stora brister hur detta ska fungera när kommunen via eget bolag kringgår regler, menar signaturen.