Kärnkraft är stabil elbaskraft i motsats till väderberoende vindkraft

En annan jämförelse visar att det skulle krävas mellan 1 100 – 1 200 vindsnurror, av den typ som finns vid Lillgrund, för att ersätta Barsebäcks två reaktorer, menar skribenten.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

En av Sveriges få havsbaserade vindkraftparker heter Lillgrund. Den ligger tio kilometer utanför den skånska kusten. Vindkraftparken består av 48 vindsnurror. Årsproduktionen ligger på 0,33 terawattimmar, TWh. (en TWh motsvarar en miljard kilowattimmar, kWh). Produktionen räcker till hushållsel för drygt 80 000 hushåll (4 000 kWh/hushåll och år).

Det kan jämföras med det näraliggande (sedan 1999/2005 nedlagda) Barsebäcksverket, som med två reaktorer producerade åtta TWh/år, vilket räcker till hushållsel för två miljoner hushåll med en årsförbrukning på 4 000 kWh.

En annan jämförelse visar att det skulle krävas mellan 1 100 – 1 200 vindsnurror, av den typ som finns vid Lillgrund, för att ersätta Barsebäcks två reaktorer. Under 21 års tid, 1999–2020, har man avvecklat stabil kärnkraftsel motsvarande 35 TWh/år. Mätt i kilowattimmar blir det 35 miljarder kWh per år.

ANNONS

Avveckling har skett vid Barsebäck, två reaktorer 1999/2005, åtta TWh. Oskarshamn, två reaktorer 2015/2017, 12 TWh och slutligen Ringhals, två reaktorer 2019/2020, 15 TWh.

Hur är det då med den väderberoende vindkraften? Jo, under 2021 producerade 4 754 vindsnurror relativt måttliga 28 TWh, eftersom det inte blåste så mycket det året.

Enligt uppgifter i Bohusläningen, av krönikören Stefan Edman, är sju stora ”havsvindparker” redo att byggas. De kommer att ge 60 TWh, vilket innebär, räknat i vindsnurror; 8 500 nya snurror av samma typ som de i Lillgrund. Tekniken förbättras, så de kanske inte blir så många. Men ändå, många blir det och beroende av vinden är de. Alldeles för många, tycker nog en del som bor längs kusten mellan Strömstad och Öckerö.

Gordon Pettersson

ANNONS