Pappa med barn på promenad med barnvagn.
”Vi vill att det ska finnas förutsättningar för familjer att välja själva om man vill vara hemma med barn, ha dem på förskola eller hos dagbarnvårdare”, skriver Christoffer Wallin (SD) och Louise Skarnes (SD). Bild: Hasse Holmberg/TT

Klarar inte föräldrar av att uppfostra utan statlig styrning?

Replik till Socialdemokraterna 12 maj

ANNONS

LÄS MER:Förskolan är ingen förvaringsplats för barn

Socialdemokraterna tar upp att kvinnor och män i dag göra olika fria val där en del väljer att skaffa sig högre utbildning medan andra inte. Hur kan detta vara ett problem?

Det är i dag olagligt att ge män och kvinnor olika lön för samma prestation. Denna lag har S själva varit med och stiftat. Av det svar S ger är synen på jämställdhet inte samma som vår där kvinnor och mäns fria val och oberoende ligger i fokus. Socialdemokraterna fokuserar helt på utfallet där 50 procent av vardera könet är målet utan att ta hänsyn till de enskilda individernas vilja. Detta kallas kvotering.

ANNONS

Vi vänder oss inte alls emot att förskolan ska vara en plats där barnen kan stimuleras i sitt språk och utvecklas i samklang med andra barn. Det är just genusdoktrinen som vi kritiserar. Ett samhälle där våra myndigheter och lärosäten strävar efter att radera könen och de biologiska skillnader som faktiskt finns. Där våra barn ska läras en genusfilosofi som kanske inte delas av alla och där små barn inte har en möjlighet att själva avgöra rimligheten i det som lärs ut.

S skriver ”Som förälder finns möjligheten att själv bestämma om ens barn ska gå i förskolan, vara hos dagbarnvårdare eller annat alternativ”. Det stämmer inte då S är positiva till förslaget om lagstadgad förskola redan vid två års ålder. Då har föräldrarna inte längre möjligheten till att själva välja vad som är bäst för sina barn. S visar tydligt att man inte har förtroende för att föräldrarna klarar att ta bra beslut för sina barn.

SD har till skillnad från S stort förtroende för familjerna och deras beslut om hur de vill utforma sin livssituation utifrån deras egna behov och värderingar. Vi vill att det ska finnas förutsättningar för familjer att välja själva om man vill vara hemma med barn, ha dem på förskola eller hos dagbarnvårdare.

ANNONS

Det kommer skapa välmående familjer med trygga och självständiga barn som kommer starka ut i vuxenlivet, utan ett krav om att vara formad i enlighet med en socialdemokratisk ideologi.

Christoffer Wallin (SD)

gruppledare

Louise Skarnes (SD)

vice ordförande barn- och utbildningsnämnden