Klimatpolitiska rådet och deras experter begriper väl inget?

Vad inte miljöministern fattat är att hon placerats på den posten för att bli överkörd och sen stå med ansvaret för en misslyckad miljöpolitik, menar signaturen Uddevallabo.