Med Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil så blir det näst intill omöjligt att minska utsläppen till de nivåer som riksdagen bestämt.
Med Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil så blir det näst intill omöjligt att minska utsläppen till de nivåer som riksdagen bestämt.

Koldioxidhandeln är ett misslyckande

Tanken med EU:s handel med utsläppsrätter för koldioxid är att utsläppen snabbt ska minska och upphöra. Så har dock inte skett.

ANNONS

Replik till

Jan-Olof Larsson 8 juli

Ländernas politiker i Europa har hela tiden sedan 2005 mildrat kraven och därmed manipulerat systemet. Svenska politiker både i mitten och på högersidan har tillsammans med andra länder stoppat det som var tänkt som en lösning för klimatet.

Sedan 2005 har den tilldelade mängden koldioxid i Sverige minskat från cirka 22,2 till 20,5 miljoner ton år 2019.  På 15 år har således utsläppen minskat med obetydliga 1,7 miljoner ton (7,7 procent).

Det anmärkningsvärt dåliga resultatet visar att systemet med utsläppsrätter kollapsat. Syftet var från början helt annorlunda. Utsläppen skulle minska från berörda företag med 21 procent till år 2020 jämfört med 2005. Sedan har denna siffra höjts till att utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990, enligt Naturvårdsverket.

ANNONS

Med ledning av att koldioxidsystemet är tandlöst ur klimatsynpunkt så är det förståeligt att företrädare för Preem, främst lokala politiker, vill värna om EU:s handel med utsläppsrätter.

Utsläppen har tills i dag inte reducerats nämnvärt, eftersom några begränsningar inte har gjorts. De närmaste tio åren finns inget som anger att någon skärpning kommer att ske av handelssystemet.

Det innebär att Preem lugnt kan planera för en fortsatt framtid med fossila bränslen. En utbyggnad ligger således helt i linje med att några större krav, under de senaste 15 åren, inte har ställts. Med största sannolikhet kommer några större krav inte heller att införas under de kommande 15-20 åren.

Ovanstående visar bristerna i ett system som ska ta ansvar för framtiden. Inte ens Sverige, som tror sig vara bäst på klimatarbete, är ens i närheten av att bli fritt från koldioxid. Preem och dess produkter dominerar helt utsläppen av koldioxid i Sverige.

Med Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil så blir det näst intill omöjligt att minska utsläppen till de nivåer som riksdagen bestämt. Det är därför förvånande att en före detta socialdemokratisk riksdagsledamot, som varit med om att upprätta stränga klimatmål, samtidigt kan förespråka en fortsatt utbyggnad för produktion av fossila bränslen.

ANNONS

Inge Löfgren

ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening