För att säkra långsiktiga och förutsägbara villkor efterfrågar näringslivet blocköverskridande enighet, man kan inte byta energipolitik vart fjärde år, menar debattörer.
För att säkra långsiktiga och förutsägbara villkor efterfrågar näringslivet blocköverskridande enighet, man kan inte byta energipolitik vart fjärde år, menar debattörer. Bild: Stefan Bennhage

Kom överens om mer energiproduktion i väst

För att säkra långsiktiga och förutsägbara villkor efterfrågar näringslivet blocköverskridande enighet, man kan inte byta energipolitik vart fjärde år, menar debattörer.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I september går vi till val i Sverige, ett av de av områden som behöver reformer och som en ny regering måste hantera, oavsett färg, kommer att vara energifrågan. Och det räcker inte med ett tydligt regeringsunderlag. För att säkra långsiktiga och förutsägbara villkor efterfrågar näringslivet blocköverskridande enighet, man kan inte byta energipolitik vart fjärde år.

En utmaning med energifrågan är att brist kan uppstå snabbt – höga gaspriser på grund av krig, ökad efterfrågan från industrins omställning, en reaktor som behöver service, växlande vind – och dess konsekvenser kommer direkt och syns på elpriset. Samtidigt tar lösningarna för mer energiproduktion eller bättre överföring lång tid med planering, tillstånd och byggande. De långsamma processerna gör att det inte finns någon tid att förlora, både myndigheter och energiföretagens branschorganisation menar att samhället behöver möta mer än en fördubbling av förbrukningen inom 25 år.

ANNONS

Det betyder att besluten behövs omgående och processerna från beslut till byggnad behöver kortas. Det är inte rimligt att en 1,3 mil lång elledning i Lerum, som är en viktig länk för ökad elöverföring till och från Bohuslän och ifrån Norge, ska ta tio till tolv år att få på plats. Processen inleddes 2012 och spaden är ännu inte i backen. När den ökade efterfrågan sker samtidigt i hela landet behöver de västsvenska kommunerna ta ett gemensamt ansvar för att säkra både energiproduktion och energiöverföring i väst, till både hushåll och näringsliv.

Anledning till den ökade efterfrågan är något som är till godo för Västsverige, vi kan med glädje konstatera att det pågår en industriell renässans i Sverige. Den svenska industrin möter klimatutmaningen med innovation och utveckling när den ger en gammal industri nytt innehåll. De västsvenska företagen inom till exempel fordons- eller kemiindustrin ställer dessutom inte bara om sin egen verksamhet, deras produkter ställer om andra branscher.

Omställningen kommer att kräva stora mängder el, vi kan inte säga nej till någon produktionsform. Den politiska låsningen som varit mellan vindkraft och kärnkraft måste hanteras, det kommer inte att fungera om välkomnande av den ena samtidigt innebär ett benhårt motstånd mot den andra. Vi kanske är naiva men vi hoppas på pragmatiska politiker som mäktar med att säkra samhällets behov av trygg och prisvärd el istället för att låsa sig för en energikälla. En rödgrön regering behöver acceptera och ge förutsättningar för kärnkraft och det blåa blocket behöver se till att de, på alla nivåer, accepterar en utbyggd vindkraft.

ANNONS

Vi hoppas att tiden då de politiska blockens energipolitik var att blockera varandra är över. För näringslivet är tillgång, fossilfrihet och pris på energi det viktigaste – inte produktionssätt.

Johan Trouvé

Västsvenska Handelskammaren, VD

Bjarne Pettersson

Västsvenska Handelskammaren, Regionchef Fyrbodal

ANNONS