"Rekommendationerna från Västra Götalandsregionen var då, i detta tidiga skede, att Hälsobolaget inte fick lämna överblivna doser till äldre som var boende på kommunens boenden eller till vårdcentraler som vaccinerar andra äldre invånare eftersom de inte hade ansvaret för att vaccinera dessa personer", skriver Peter Larsson, kommundirektör.
"Rekommendationerna från Västra Götalandsregionen var då, i detta tidiga skede, att Hälsobolaget inte fick lämna överblivna doser till äldre som var boende på kommunens boenden eller till vårdcentraler som vaccinerar andra äldre invånare eftersom de inte hade ansvaret för att vaccinera dessa personer", skriver Peter Larsson, kommundirektör. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Kommunen har försökt agera utifrån bästa förmåga

Vi tycker också att vaccin ska prioriteras till de som behöver det bäst. Uddevalla kommuns tjänstepersoner och politiker har inte av egoism försett sig med vaccin. Det är en bild som skapats i media som vi anser är felaktig.

ANNONS

Svar till Lisa Alexandersson

LÄS MER:Hur viktig du anser dig vara spelar ingen roll

Vi har agerat helt utifrån Västra Götalandsregionens rekommendationer. Viktigt i sammanhanget är att rekommendationerna inte är desamma nu som de var i början av januari. I en kris utvecklas hanteringen allt eftersom. Låt oss förklara vår bild.

Uddevalla kommun var bland de första som kom i gång med vaccinationerna. Vi startade redan i början av januari. Det var Västra Götalandsregionen som hade ansvaret för att vaccinera kommunens anställda och hade upphandlat Hälsobolaget för detta uppdrag. Hälsobolaget ställdes tidigt inför situationen att det fanns risk för att vaccindoser skulle slängas eftersom vaccinet som då användes bara hade en hållbarhet på sex timmar. Rekommendationerna från Västra Götalandsregionen var då, i detta tidiga skede, att Hälsobolaget inte fick lämna överblivna doser till äldre som var boende på kommunens boenden eller till vårdcentraler som vaccinerar andra äldre invånare eftersom de inte hade ansvaret för att vaccinera dessa personer. För att undvika att slänga några doser vaccinerades då 20 personer som kunde inställa sig med mycket kort varsel. 14 doser gick till volontärer som arbetade i vaccinationslokalen och 6 doser gick till några chefer i krisledningsgruppen samt nyckelfunktioner inom vår verksamhet. Det vill säga totalt 20 vaccindoser.

ANNONS

LÄS MER:Hemliga listan – dessa uppmanades att gå före i vaccinkön

Uddevalla kommuns hantering av pandemisituationen utgår från den krisledningsplan som är beslutad av kommunstyrelsen 2015. Enskilda personer har ingen rådighet över om de anses vara viktigare än andra. Det är deras roll och funktion att upprätthålla kommunens verksamhet som avgör det. Vilket också framgår i krisledningsplanen.

I Dagens Nyheter kan vi den 8 april läsa om att det i Sverige har slängts drygt 1 100 vaccindoser helt i onödan. Där framgår det också att alla regioner som svarat på DN:s enkät uppger att det existerar rutiner för att förhindra situationer där vaccin kasseras till exempel på grund av att en person som ska vaccineras inte infinner sig. Det har bland annat rört sig om så kallade reservlistor.

Uddevalla kommun har försökt att agera utifrån bästa förmåga i en kris. 1 860 av våra anställda inom vård och omsorg, fler än 1 350 äldre samt cirka 190 personer inom LSS och socialpsykiatrin är nu färdigvaccinerade. Det är vi stolta över. För att ta reda på om vi har agerat rätt längs vägen av denna krishantering så har vi beställt en oberoende genomlysning och utvärdering. Den kommer att vara klar i oktober.

Peter Larsson

kommundirektör, Uddevalla kommun

LÄS MER:Chefer vaccinerades inte på bekostnad av personal i Fas 1