Nu sätter debattören punkt i skolbussdebatten.
Nu sätter debattören punkt i skolbussdebatten. Bild: Lasse Edwartz

Kommunen kan köpa in skolbussar som går på el

Centerpartiet begär av alla andra att komma med underlag för sina argument men redovisar inte några själva.

ANNONS

Repli till Centerpartiet 28 november

LÄS MER:Ska 20 år gamla bussar användas för skolskjutsar?

Det verkar inte som Centerpartiet är medvetna om att nyproduktion är en utav dom största miljöbovarna vi har i samhället idag. I och med att bränslet idag är förnybart samt omställning till el går med rasande tempo så är den största miljöboven Centerpartiets iver att kassera fullt fungerande fordon. Kommunen skulle redan från början kunna köpa in el, bio eller vätgasbussar för att på det sättet köra en klimatneutral trafik. En buss är konstruerad att kunna köras över 100 000 mil innan den anses som uttjänad. En buss som är dedikerad skolkörning körs i genomsnitt 3 000 mil om året. På 10 år som Centerpartiet förordar rullar alltså bussen 30 000 mil. [Rättad siffra.] Detta innebär att Centerpartiet vill fortsätta slösa skattebetalarnas pengar och på något magiskt sätt tro dom når sina klimatmål genom att slösa på jordens resurser och låta fordonen bara brukas en tredjedel av sin livscykel.

ANNONS

Det är för mig ofattbart att ni fortsätter komma med ogrundade fakta och fortfarande argumenterar om att få kasta 80 miljoner i sjön. Åter igen så kan jag inte släppa tanken om Elving kör detta race för egen vinning, dels som avlönad ledamot i Västtrafik, dels som boende längs sträckan som skolbussarna kör idag och det i så fall skulle drabba han personligen. ”Om det riskerar att misstänkas att du satt ditt eget eller någon annans intresse framför kommunens intresse finns det anledning att avstå från ärendet” vilket inte här är fallet utan det känns som Elving är mycket drivande i ärendet.

Med det ordet sätter jag punkt, dels för Centerpartiet begär av alla andra att komma med underlag för sina argument men inte redovisar några själva och argumenten dom för fram inte har någon som helst verklighetsförankring.

Michael Eriksson

ANNONS