Kommunen måste ändra sig om skolskjutsarna

Sverigedemokraterna: Erbjuda subventionerade busskort till eleverna.

ANNONS

Frågan om skolskjutsarna är en fråga som samtliga politiska partier bör prioritera efter valet!

Tack till alla er engagerade, berörda och oroliga föräldrar som har hört av sig till oss.

LÄS MER:Åsa Karlsson (S): "Det är viktigt att röra på sig"

Förra året tog politiken beslut om att ansvaret för skolskjutsen skulle tas hem i egen regi.

Redan då fanns det enorma problem med att göra skolskjutsen flexibel. Men vi deltog i beslutet med lovorden att alla elever boendes längs de planerade rutterna även fortsättningsvis skulle kunna ta bussen till skolan.

LÄS MER:Det finns faktiskt en gräns för kommunens ansvar

Hela vår vilja med omstruktureringen av skolskjutsen grundade sig i att göra det hela mer flexibelt, samt att kunna tillsätta fler behovsanpassade och geografiska linjeturer. Eventuella frågor om besparingar har för oss aldrig varit intressant.

ANNONS

Vi bedömer att kommunen har ekonomisk kraft, men också bra inspel från föräldrar att snygga till skolskjutssystemet ytterligare.

Så sent som sist kommunstyrelsemöte innan sommaren hade Sverigedemokraterna fört diskussion med flertalet föräldrar samt elever som gick på högstadiet i Munkedal. Deras poäng var att eleverna med det nya skolskjutssystemet skulle få en inskränkt möjlighet att delta vid fritid eller hobbyverksamhet efter ordinarie skoltid då skolkortet försvann.

LÄS MER:Föräldrarnas stora bussilska efter byte

Detta ville vi så snabbt som möjligt motarbeta och därför drev vi också igenom ett förslag där det skulle snabbutredas om kommunen även fortsättningsvis kan erbjuda subventionerade busskort till dessa elever.

Vi hoppas att samtliga politiker nästkommande möte kan enas kring det. Samt att vi sätter oss ner och gör ytterligare en konsekvensbeskrivning av det nya skolskjutssystemet. Det är ju faktiskt nu som konsekvenserna börjar att synas.

För SD Munkedal

Matheus Enholm

Gruppledare SD Munkedal

Heikki Klaavuniemi

Kommunstyrelsen Munkedal