Uddevalla kommuns stadshus.
”Vi förespråkar restriktivitet vad gäller nya kommunala verksamheter”, skriver Gustav Ros och Alice Pernevi, Medborgerlig samling. Bild: Henrik Lundbjörk

Kommunen ska inte agera mångsysslare för invånarna

Vi skriver inte att kostnaden är en stor belastning utan vi belyser en principiell fråga.

ANNONS

Slutreplik till Uddevallapartiet 26 april

LÄS MER:Överdrivet om kostnad för hundrastgård

En väsentlig aspekt som vi vill passa på att ta upp är att med varje ny verksamhet kommer nytt ansvar och mer administration. Beslut ska fattas, personal schemaläggas, material och tjänster upphandlas, verksamheten utvärderas, utredningar beställas, med mera. Kommunens förvaltning sväller på detta sätt ut tills den inte går att överblicka.

De som i sista hand ska säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt för avsett ändamål är våra folkvalda politiker. Det är tydligt att de med nuvarande omfattning inte klarar sitt uppdrag. Kostnadsposter som borde vägas mot varandra försvinner i mängden och tjänstemännen tar sig allt större friheter. Resultatet blir att pengar går till allt möjligt som inte förbättrar kommunmedborgarnas liv. Det rör sig om både stora utgifter såsom utredningar för hundratusentals kronor, och små utgifter som att kommunen betalar extra för varje paket kaffe för att man ska vara Fairtrade-certifierad.

ANNONS

Att det inte finns en tydlig gräns för vad kommunen ska ägna sig åt minskar också viljan till privata satsningar i kommunen. Vilket företag skulle våga investera i Uddevalla, när kommunen kanske sedan konkurrerar ut dem med skattefinansierad verksamhet? Fråga Stenab Arenas ägare om de är sugna på att bygga fler idrottsanläggningar i kommunen.

LÄS MER:Det är lätt att vara generös med andras pengar

Avslutningsvis älskar vi djur, friluftsliv och kultur, men vi anser inte att kommunen har rätt att tvinga invånarna att betala för dessa intressen. Vi förespråkar restriktivitet vad gäller nya kommunala verksamheter. Om kommunen i stället begränsade sina åtaganden skulle vi kunna se en förbättring inom kärnverksamheten, samtidigt som det skulle öppna upp för fler privata initiativ inom kultur och fritid.

Gustav Ros och Alice Pernevi

Medborgerlig samling Uddevalla

LÄS MER:Kommunen vägrar satsa på ny egen hundrastgård