Köp svenska produkter och gynna biologiska mångfalden

Du kan också välja växter till din trädgård eller varför inte anlägga en trädgårdsdamm för att gynna biologisk mångfald och pollinatörer, menar debattörer.