Kosovo är nyckeln till fred på Balkan

Kristdemokraterna: Det är hög tid för EU att visa att man menar allvar med att Kosovo ska vara en del av Europa.

ANNONS

Under 1990-talet ledde den ökade nationalismen på västra Balkan till ett flertal blodiga krig där etnicitet och religion nyttjades i splittrande syfte. Efter internationell inblandning lyckades man få stopp på krigen och uppnå en bräcklig fred.

Läget i regionen är alltjämt väldigt spänt och olika politiker fortsätter att använda sig av etnicitet och religion för egen vinnings skull. Det finns därför risk för nya väpnade konflikter.

I den riskzonen befinner sig Kosovo. Relationen till flera grannar och då framför allt Serbien är fortsatt problematisk, illustrerat av att Serbien aktivt agerat för att blockera Kosovos medlemskap i internationella organisationer såsom Interpol. Det låsta läget drabbar inte enbart Kosovo utan även Serbien i deras EU-närmanden. För att Serbien ska kunna bli en fullgod medlem av EU måste man normalisera sina förbindelser med såväl Kosovo som Bosnien-Hercegovina.

ANNONS

Kosovo har en stark önskan om en fördjupad relation med EU. I somras meddelade Europeiska kommissionen att Kosovo nu uppfyller alla krav för viseringsfrihet, en fråga som Europaparlamentet och Europeiska rådet nu har att godkänna. Sannolikheten att så sker före valet till Europaparlamentet i maj nästa år tycks dock liten. Korruptionen i landet är alltjämt ett problem och Kosovo måste göra mer för att motverka den. Problemet är bara det att många ungdomar som står utan jobb i Kosovo börjar tappa tilltron till EU i takt med att besked om viseringsfriheten dröjer.

Ska Kosovo fortsätta att utveckla sin demokrati är det viktigt att EU arbetar på ett sådant sätt att Kosovo känner att bättre handelsförbindelser och enklare resmöjligheter inom EU är inom räckhåll. På ett sätt befinner sig Kosovo idag där Turkiet befann sig för 15 år sedan. Då längtade Turkiet efter ett närmande till EU. Idag arbetar Turkiet aktivt för att etablera sig allt starkare på Balkan vilket gör att en del i Kosovo börjar se ett närmande till Turkiet som ett alternativ till EU.

Kosovos regering har varit extremt tydliga i sitt arbete mot islamism men det räcker inte att regeringen bekämpar den ensam. Det är hög tid för EU att visa att man menar allvar med att Kosovo ska vara en del av Europa. Ett naturligt nästa steg är att Kosovo arbetar hårdare för att komma tillrätta med korruptionen samtidigt som EU arbetar för att viseringsfrihet införs.

ANNONS

Genom att sådant gemensamt arbete underlättar vi för Kosovo att komma närmare EU samtidigt som det öppnar dörren för ett framtida EU-medlemskap.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot från Bohuslän

Lars Adaktusson (KD)

riksdagsledamot

Anders Sellström (KD)

EU-parlamentariker