Småbåtshamnen ska inte subventionera gästhamnen, menar debattören.
Småbåtshamnen ska inte subventionera gästhamnen, menar debattören. Bild: Stefan Karlsson

Kraftiga taxehöjningar hade försämrat tillgången till skärgården

Yngve Berlin (K): Därför var det rätt att kommunfullmäktige i Lysekil sade nej till chockhöjning av båtupplagstaxor.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommunstyrelsen sade ja, men fullmäktige nej, till kraftigt höjda taxor i småbåtshamnarna.

”Då småbåtshamnarna de senaste åren haft ett underskott är det rimligt att se över om det går att justera taxorna uppåt för att på så sätt minska underskottet”…… ”De största ändringarna innefattar indexreglering av taxorna och höjning av gästhamnstaxan i högsäsong.” (tjänsteskrivelsen)

Detta stämde inte, då de största förändringarna och kraftigaste höjningarna, gällde upplagens vinter- och sommartaxor.

Vad beträffar det påstådda ”underskottet” har tvärtom inkomsterna från småbåtstaxorna de senaste 20 åren haft ett kraftigt överskott. Ett överskott som subventionerat gästhamnsverksamheten istället för att användas till drift och underhåll i de taxefinansierade småbåtshamnarna.

ANNONS

Chockhöjning av båtupplagstaxor hade högst sannolikt lett till:

Tomma båtplatser och många uppgivna drömmar, genom högre tröskel för grupper av kommunmedborgares möjlighet att äga/nyttja fritidsbåt. Och onödigt omständlig logistik! Risk för glesare beläggning på kommunala båtupplag (inkomsttapp) och fler båtar i villaträdgårdar!

I handlingarna för nya översiktsplanen (ÖP), visionerna för Lysekil, som kommunstyrelsen på samma möte beslutat skicka på samråd, föreslås bland annat:

Att ”Lysekils kommun ska nyttja sina tillgångar och förutsättningar som kustkommun genom en god tillgång till havet”, samt ha ”jämlika och goda sociala levnadsförhållanden” och ”öka tillgången till kust och skärgård i människors vardag”.

Det är ett axplock av goda föresatser för att locka fler att vilja leva och bosätta sig i kommunen.

Med kraftiga taxehöjningar skulle vi förslösa, för att inte säga missbruka ett av Lysekils främsta varumärke: ”tillgången till kust och skärgård i människors vardag”.

Bra att fullmäktige tänker till, och naturligtvis glädjande att det som blev 8 mot 1 mot Kommunistiska Partiets förslag i kommunstyrelsen fick majoritet i fullmäktige.

Livskvalitet för gemene man och kvinna i form av möjlighet att utnyttja kust och skärgård ska absolut vara självfinansierad. Till den taxefinansierade verksamheten småbåtshamnar, går inte en skattekrona! Så ska det vara!

Men det skall inte vara tvärtom, en kassa för att subventionera besöksnäringen.

ANNONS

Yngve Berlin

Kommunistiska Partiet.

ANNONS