Småbåtshamnen ska inte subventionera gästhamnen, menar debattören.

ANNONS