Kramp eller ovilja i järnvägsfrågan

Skendemokrati på slutstationen, är en passande rubrik på onsdagens kommunstyrelsemöte.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Som gravt allergisk mot slöseri och kapitalförstörelse är det för mig en självklarhet att det skulle vara förbjudet att sabotera en järnvägslinje mellan en djuphamn och resten av världen. Likt förbannat föreslår kommunledningen ett hovsamt, underdånigt och defensivt remissvar till trafikverkets planer.

Som folkvalda hade jag och de åtta övriga kommunstyrelseledamöterna möjlighet att ”vässa” remissvaret till ”Trafikverkets nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033”, genom att sätta ned foten och underkänna nedläggningsplaner och sabotage av järnvägsförbindelse mellan Lysekil och Bohusbanan. Varför skulle Lysekil annars yttra sig i frågan? Av skendemokratiska skäl?

Efter att ha läst trafikverkets plan (223 sidor) och konstaterat att det fanns ett uppenbart glapp mellan ord och handling, föreslog jag kommunstyrelsen att komplettera ”tjänstepersonernas” förslag, med texten: ”Det är från Lysekils perspektiv helt oacceptabelt att en plan för fossilfri transportinfrastruktur inte tar hänsyn till Lysekilsbanans strategiska betydelse, med sjöfrakt/järnväg. Viktig både av miljöskäl och kommunens möjlighet till arbetstillfällen och pendling”.

ANNONS

Ville också komplettera remissvaret med texten: Planens skrivning om miljö och prioritering, talar helt till fördel för en upprustning av Lysekilsbanan. ”Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg.” (sidan 100, trafikverkets plan)

Men ett kompakt motstånd, mest ettrigt från miljöpartiet, men med benäget bistånd från resten av den arvoderade skaran förhindrades ett relevant svar till trafikverket.

Att kommunstyrelsen inte får/ska lägga sig i och föreslå ändring av tjänsteskrivelser är förmodligen en desperat feltolkning av politikens/kommunstyrelsens uppgift enbart för att göra livet som ”folkvald” smidigt och bekvämt.

Men det är inte vår syn på förtroendeuppdrag i politiken så jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att avvisa mina relevanta förändringar i remissvaret.

Yngve Berlin

Kommunistiska Partiet Lysekil

ANNONS