Kräv apoteket kvar på Dalaberg i Uddevalla!

Sjuka och äldre boende blir nu drabbade av att ett privat apotek inte anser att profiten blir tillräckligt stor, menar signaturen.