Kriminalitet och affärsverksamhet har mycket gemensamt!

Kriminalitet har stora likheter med vanlig affärsverksamhet. Grunden för all kriminalitet är att tjäna pengar detta gör man genom att sälja varor och tjänster.

ANNONS
|

De varor och tjänster som står för de största intäkterna är narkotika och prostitution kopplad till trafficking. Det är konkurrensen om dessa mycket inkomstbringande verksamheter som ger upphov till de så kallade gängkrigen.

Jag tycker man kan se stora likheter mellan vanlig affärsverksamhet och kriminell affärsverksamhet. Den stora skillnaden ligger i de regler som styr verksamheten. Den kriminella världen använder sig ju som bekant av olagliga regler.

Kan man då dra nytta av denna likhet mellan vanlig affärsverksamhet och kriminell verksamhet om man vill komma åt den kriminella verksamheten. Det är jag helt övertygad om! Hårda straff i all ära men jag tror att om man kan dra undan grunden för deras affärsverksamhet så har det mycket större effekt. Kan man stoppa eller åtminstone minska efterfrågan på narkotika så slår det hårt mot den kriminella verksamheten. Satsa på att stoppa smuggling av narkotika. Här vore det väl bra med en nollversion för både efterfrågan och smuggling.

ANNONS

Samma resonemang gäller ju för den så kallade traffickingen. Vilka åtgärder man ska sätta in är inte jag den rätta att svara på. Poängen är att det ska svida i plånboken för de kriminella. De är inte kriminella för skojs skull dom är det med huvudmotivet att tjäna pengar.

Kan polis, tull, skatteverket, sociala och andra myndigheter och samhället i stort samarbeta i syfte att dra undan grunden för deras verksamhet. Det vill säga att de inte kan sälja sina varor och tjänster. Man måste komma åt narkotikamissbruk och trafficking. Det skulle stoppa pengainflödet. Detta bör kombineras med att konfiskera egendom som man inte kan redovisa att man betalt med ärligt intjänta medel. Det skulle svida och förmodligen minska den grova kriminella brottsligheten.

Lars Gustafsson

ANNONS