Kriminalvårdens användning av spotthuvor bör regleras

Kriminalvården använder spotthuvor för att hindra frihetsberövade från att spotta. JO konstaterar i ett beslut att det finns betydande skillnader i hanteringen inom olika delar av myndigheten. JO påtalar också behovet av en översyn av lagstiftningen.

Redan kund?Logga in här