Kuba har ingen yttrandefrihet och tryckfrihet, politiska motståndare sätts i fängelse. Politiska partier och fackföreningar är förbjudna.
Kuba har ingen yttrandefrihet och tryckfrihet, politiska motståndare sätts i fängelse. Politiska partier och fackföreningar är förbjudna. Bild: Ismael Francisco

Kuba är ett odemokratiskt kommunistiskt land

I ett inlägg om situationen i Kuba ställer sig Johnny Kristofferssen frågan: Vad är problemet med Kuba?

ANNONS

Svar till

Johnny Kristoffersen 20 juli

Här kommer mitt svar på frågan.

* Kuba är ett odemokratiskt kommunistiskt land med ett enpartisystem. Kommunisterna styr landet enväldigt och tillåter ingen opposition.

* Kuba har ingen yttrandefrihet och tryckfrihet, politiska motståndare sätts i fängelse. Politiska partier och fackföreningar är förbjudna.

* Kuba har ett ineffektivt ekonomiskt system. Kommunismen har aldrig producerat något större överskott av varor och tjänster, vilket har gjort att människor lever i fattigdom.

Det är föga förvånande att den kommunistiska lobbygruppen, Svensk-Kubanska föreningen, lägger skulden för den situation som råder på Kuba på USA. I stället för att ställa upp för Kubas förtryckta folk försvarar man den kommunistiska diktaturen, som håller människor i fattigdom och ofrihet.

ANNONS

Liberalerna har alltid ställt sig på demokratins sida och försvarat människors frihet från alla former av diktatur oavsett om de är röda, svarta eller bruna.

Befria Kubas folk från det kommunistiska förtrycket.

Mikael Sternemar

gruppledare, Liberalerna i Sotenäs