Lie - bättre än ettriga grästrimmers, tycker Ole Borch (MP).
Lie - bättre än ettriga grästrimmers, tycker Ole Borch (MP). Bild: Adam Ihse/TT

Kul att se lien användas igen – jag var väl för tidigt ute

Visst är det roligt att skriva en positiv insändare. Jag cyklade längs Nordens väg och där såg jag två från kommunen sköta gräsytor med lie.

ANNONS

De berättade att det ingick i att få fler blommor på våra grönytor. Jag kunde inte låta bli att berätta att jag för många år skrev en motion till kommunfullmäktige med önskan att grönytor så långt det lät sig göra skulle skötas med handredskap. Motiveringen var var att omgivningen på flera hundra meters avstånd slapp det mycket irriterande motorljudet från ettriga grästrimmers, trädgårdsarbetaren slapp klä sig i en omfattande skyddsutrustning som måste vara varm och otymplig varma sommardagar, det skulle lukta gräs och inte avgaser och, ifall det användes, mindre förbrukning av fossila bränslen. Fullmäktiges svar blev avslag.

Det var inte första gången ett förslag från Miljöpartiet med syfte att få en grönare värld avslogs och sedan efter några år ändå genomförs. Nu fick jag åter uppleva att ibland är de goda idéerna för tidigt ute.

ANNONS

Ole Borch (MP)