En transformatorstation har placerats i anslutning till den genuina bebyggelsen.

ANNONS