Låt polis, räddningstjänst, marinen, den ideella sjöräddningen och civila organisationer överta deras uppgifter, uttrycker signaturen.

ANNONS