Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

En kvinna dör varannan minut av orsaker som kan förhindras, menar debattören.