Låg debattnivå och för lite fakta

Intellektuell debatt blir omöjlig då okunniga extremister bemöter varandra i migrationsfrågan

ANNONS

Replik till Jan Ivarson 25 januari

LÄS MER:Män måste acceptera kvinnofriden

När man liknar människor vid ogräs, som man i regel vill utrota, kasta på komposten eller bränna upp, torde gränsen för det acceptable vara överskriden. Det finns väl knappast någon normalbegåvad person som tar denna typ av insändare på allvar, men icke desto mindre bör ett sådant övertramp uppmärksammas. Vad blir nästa steg i utförsbacken? Direktcitat ur "Mein Kampf"?

Det finns förvisso mycket som kan diskuteras och även kritiseras i svensk politik rörande immigration och flyktingar men den okunnighet som gång på gång visats från personer med högt uppsatta positioner inom politiken såväl som på tjänstemannasidan har hittills gjort intellektuell debatt i ämnet omöjlig i Sverige. Detta öppnar för värsta sortens uttalanden och inlägg som sällan eller aldrig besvaras med kunskap och fakta. Det finns till exempel i landet bara ett fåtal personer med omfattande kunskaper rörande flyktingar, internationell lagstiftning om dessa och rådande internationell praxis. Ingen av dessa personer har mig veterligt någonsin ombetts deltaga i den offentliga debatten eller anlitats som expert av myndigheter eller media.

ANNONS

LÄS MER:Hur uttrycker du dig, Jan Ivarson?

I stället får vi höra och läsa allt från nynazistisk rasism till godhjärtat svammel utan verklighetsanknytning. För att höja debattnivån i Sverige fordras en hel del förarbete. Ett första steg torde vara att revidera den terminologi som utvecklats på senare år där flera beteckningar är direkt olämpliga, då de är vilseledande. Jag skulle gärna hjälpa till med dessa arbeten.

Lennart Hansson