Läget på Skäret för en ny stor skola är det sämsta tänkbara

Den enda fördelen med denna lilla, bergiga tomt är att den redan ägs av kommunen, menar Liss Kerstin och Peter Sylvén, Skäret.